กฎการเข้ามาเป็นตัวแทน แบรนด์ Thanyawan 

-ต้องสมัครผ่านตัวแทนจำหน่ายที่มีรหัสเท่านั้น

-ผู้สมัครต้องใส่ภาพบัตรประชาชนโดยขีดคร่อมกำกับว่า “ใช้ในการสมัครตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ แบรนด์ Thanyawan เท่านั้น”

-เรทราคาขายส่งตัวแทนในสายงานต้องเป็นเรทเดียวกันกับบริษัทเท่านั้น ห้ามเปลี่ยนแปลงเรทใดๆทั้งสิ้น

-ราคาขายปลีกต้องขายราคาเดียวกันคือผลิตภัณฑ์ในเครือ Thanyawan มีราคาขายปลีก ครีมโสมทอง กล่องละ 290 บาท เซรั่มสาร่ายไขมุก กล่องละ 290 บาท กันแดดโสมทอง กล่องละ 290 บาท สบู่โสมทอง กล่องละ 220

-ห้ามขายตัดราคาเด็ดขาด ถ้าจับได้ว่าขายตัดราคา ทางแบรนด์สามารถลงโทษได้ และ/หรือเรียกค่าเสียหายได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

-ห้ามจัดโปรโมชั่นเอง เพราะจะส่งผลต่อตัวแทนท่านอื่น ถ้าทางแบรนด์พบเห็น ทางแบรนด์จะลงโทษตามความเหมาะสมทันที

-ห้ามหาสินค้าเองข้ามสายเด็ดขาดเพื่อป้องกันปัญหาที่จะตามมาในอนาคต (เจอของปลอม เจอมิจฉาชีพโกงเงิน) ในกรณีลูกทีมต้องการสินค้าเพิ่มให้แจ้งแม่ทีมของตนเองไปก่อน เมื่อแม่ทีมไม่มีของ แม่ทีมจะเป็นผู้หาสินค้าให้กับลูกทีมเองเท่านั้น

-ห้ามสมัครซ้ำซ้อนข้ามสาย ถ้าบริษัทตรวจเช็คและจับได้จะถูกตัดออกจากการเป็นตัวแทนทันที

**ถ้าพบเห็นว่าตัวแทนท่านใดทำผิดกฎที่เรากำหนดในข้อใดข้อหนึ่ง ทางบริษัทจะทำการตักเตือนเพื่อให้แก้ไข ถ้าพบอีกหนึ่งครั้งไม่ว่าเรื่องใดก็ตาม อาจจะคนละเรื่องจากครั้งแรกก็ตาม เราจะตัดจากการเป็นตัวแทนและขออนุญาตขึ้นรูปบัตรเพื่อแจ้งตัดออกจากการเป็นตัวแทนหน้าเพจค่ะ

**กฎต่างๆที่บริษัทตั้งขึ้นก็เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ขอให้ทุกคนปฎิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะ

***ผู้ใดทำผิดกฏของแบรนด์ หรือทำให้แบรนด์เสื่อมเสียชื่อเสียง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางแบรนด์สามารถ ทำการฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ในทุกกรณี โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

****ผู้ใดที่ไม่ใช้ตัวแทนและ/หรือไม่มีบัตรตัวแทนที่อัพเดทนะปัจจุบัน ผู้นั้น ไม่ใช้ตัวแทนของแบรนด์Thanyawan ถ้าเกิดความเสียหายทางแบรนด์จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี

 

ในกรณีเก็บปลายทาง  

เมื่อทำการสั่งสินค้าแล้วทางบริษัท จะโทรไปคอนเฟิร์มสินค้าอีกครั้ง
1.ในกรณีคอนเฟิร์มสินค้าแล้วจัดส่งไปแล้ว ลูกค้าไม่รับสินค้ากับทางบริษัท
บริษัทสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้ตามต้องการ
 
 
ในการสั่งสินค้าแล้ว ลูกค้าควรเตรียมเงินค่าสินค้าไว้รอ เพื่อไม่ให้เกิดความ ผิดพลาด และ รอรับโทรศัพท์ตามเบอร์ที่แจ้งไว้ด้วยนะคะ
 
ถ้าหากผิดพลาดอะไร ติดต่อมาได้ทาง
ไลน์ไอดี @thanyawanthailand ได้เลยคะ
Line Facebook